.

.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Επιστολή Μητροπόλεως Πρεβέζης προς π. Σαράντη Σαράντο με θέμα «Παραποίηση τῆς ἀλήθειας»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
   ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ &
        ΠΡΕΒΕΖΗΣΠαραποίηση τῆς ἀλήθειας

Στό ὑπ’ ἀριθμ. 1829/30-04-2010 φύλλο τῆς ἐφημερίδας σας ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ διαβάσαμε, σέ δημοσίευμα-ἐπιστολή τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου ἀπευθυνόμενη στόν ἀρχιμ. κ. Δανιήλ Ἀεράκη, παρουσίαση περιστατικῶν, πού ἐξελίχθησαν στήν Μητρόπολή μας καί φυσικά μᾶς ἀφοροῦν.
Πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει κάποια «σύγχυση» καί μιά, ὄχι μέ πληρότητα, παρουσίαση καί θέλουμε γι’ αὐτό νά κάνουμε μερικές διευκρινήσεις.
Ὁ π. Σαράντης μᾶς «κατηγορεῖ» γιά τρία θέματα.
Πρῶτον ὅτι, προσκλήθηκε ἀπό τούς γονεῖς κοπέλας πού θά ἔκανε τόν γάμο της στήν Πρέβεζα, νά μετάσχει στόν γάμο.  Καί λέει ὅτι: «Προσωπικά εἶχα ἐξηγήσει ὅτι, ἄν τελεσθεῖ τό μυστήριο στήν δημοτική, θά φύγω».
Ὅμως ὁ π. Σαράντης ποτέ δέν ἐπικοινώνησε μέ τούς ἁρμοδίους τῆς Μητροπόλεως Πρεβέζης, προκειμένου «νά πάρει εὐλογία» γιά τήν συμμετοχή του στόν παραπάνω γάμο.  Ἁπλῶς ὁ π. Σαράντης μέσω τοῦ πατέρα τῆς νύφης προσπάθησε κυριολεκτικά νά ὑφαρπάσει, χωρίς νά ζητήσει, «ἄδεια» νά μετάσχει στόν γάμο.  Τοῦ διεμηνύθηκε ὅτι πρέπει νά τηλεφωνήσει στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως καί στόν ἁρμόδιο.  Τελικά ὁ π. Σαράντης δέν τηλεφώνησε στήν Ἱ. Μητρόπολη.  Δέν θέλησε νά ζητήσει καί νά λάβει ἄδεια νά συμμετάσχει στό γάμο.  Καί ἔτσι, γιά δικούς του λόγους, δέν ἦλθε στό γάμο!  Βεβαίως εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ τρόπος τέλεσης τῶν μυστηρίων δέν εἶναι ὑπόθεση τοῦ ἐπισκέπτη-ἱερέα, ἀλλά τάξη τῆς ἐνορίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Γιά τήν «ἱστορία»:  λίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν ἡμερομηνία τοῦ μνημονευομένου γάμου, ὁ π. Σαράντης
(μαζί καί μέ ἄλλους=μέ τήν ὁμάδα του) εἶχε ἐξυβρίσει τόν Μητροπολίτη Πρεβέζης Μελέτιο δημοσίως καί ἐγγράφως.  Στήν συνέχεια μέ τόν προαναφερθέντα τρόπο ἤθελε νά λάβει μέρος σέ Μυστήριο πού θά μνημονευόταν ὁ ἴδιος Μητροπολίτης!!  Ἀποροῦμε μέ τόν ἀντιφατικό του τρόπο σκέψης· ἐξύβριση δημόσια, «μετάνοια» ἰδιωτικά;
Δεύτερον γράφει ὅτι, στό γάμο παρέστη καί ἄλλος κληρικός πού ἔφυγε ἀγανακτισμένος, μή ἀντέχοντας τήν «ξεραΐλα» τῆς δημοτικῆς!!  Ἡ πραγματικότητα ὅμως διαφέρει.  Ὄντως ἦρθε καί ἕνας κληρικός ἀπό τήν Ἀθήνα, ὁ π. Χριστόδουλος Χατζηθανάσης, πού δέν ἔλαβε μέρος στό μυστήριο.  Ἔμεινε ὅμως μέχρι τό τέλος τοῦ Μυστηρίου Εὐχαριστίας-Γάμου!  Τά ὅποια ἄλλα, εἶναι παραπληρο­φόρηση ἐντυπωσιασμοῦ, καί μποροῦν ὅλοι οἱ προσκεκλημένο λαϊκοί καί κληρικοί (π. Παῦλος Κουμαριανός) νά τό βεβαιώσουν, ὡς αὐτόπτες.
Τρίτον.  Ἔχουμε ὅμως καί ἕνα περίεργο (καί μή ἀληθές) διήγημα ἀπό τόν ἀρχιμ.  π. Σαράντη.  Γράφει, ὅτι φίλοι του λαϊκοί τοῦ ἀνέφεραν, ὅτι: «Κατά τήν περίοδο τῶν διακοπῶν τους παρευρέθηκαν στήν ὡς ἄνω ἱερά Μητρόπολη Πρεβέζης σέ ἐξόδια ἱερά Ἀκολουθία καί δέν καταλάβαιναν, τί γινόταν, τί λεγόταν, τί ἐτελεῖτο λειτουργικά.  Νόμιζαν, πώς κατά λάθος βρέθηκαν σέ συνάθροιση Ἰεχωβάδων ἤ Προτεσταντῶν!  Ἡ λύπη τους γι’ αὐτή τήν κατάντια τῆς θείας Λατρείας, ἦταν ἀπερίγραπτη»(!!).  Καί ἡ δική μας λύπη εἶναι πιό ἀπερίγραπτη.  Μέ πλαίσιο τό «κάποιος», «κάποτε», «κάπου» ὁ καθένας λέει ὅ,τι θέλει.
Δέν ξέρουμε, τί μετέφεραν οἱ «φίλοι» λαϊκοί.  Ἐμεῖς, διευκρινίζουμε στόν π. Σαράντη καί σέ κάθε καλόπιστο, ὅτι ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία σέ ὅλη τήν Μητρόπολη Πρεβέζης τελεῖται ἀκριβῶς ὅπως τήν παραθέτει τό Μικρό Εὐχολόγιο τῶν ἐκδ.  Ἀπ. Διακονίας.  Σέ μετάφραση λέγονται μόνο τά ἀγιογραφικά (ἀποστολικό καί εὐαγγελικό) Ἀναγνώσματα.  ΥΜΝΟΥΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ.  Βοηθεῖστε λοιπόν, πάτερ, τούς φίλους σας νά ξεμπερδέψουν στό μυαλό τους τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τίς αἱρετικές ὁμάδες, ὥστε νά μή … λυποῦνται ἄδικα.  ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ. Καί, φυσικά καί ΣΑΣ.  Γιατί καί Σᾶς Σᾶς ἀδικοῦν, ἀφοῦ Σᾶς ἔμπλεξαν σέ ψέματα.
Ἡ ὅλη ὑπόθεση θέτει, καί πάλι, τό θέμα τῆς γλωσσικῆς μορφῆς τῆς λατρείας.  Τό θέμα εἶναι λυμένο ἀπό αἰώνων. (Βλέπε καί ἄρθρο στήν ἐφημερίδα Μακεδονία (9.5.2010) τῶν καθηγητῶν Ν. Μπιτζιλέκη καί Κ. Παπαγεωργίου μέ τίτλο: «Ἡ γλῶσσα τῆς λατρείας καί ἡ λατρεία τῆς γλώσσας», ἐπισυνάπτεται ἀντίγραφο).
Μέ τό σημείωμά μας αὐτό θέλουμε νά βοηθήσουμε κάποιους νά προβληματισθοῦν γύρω ἀπό τόν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ θέματός μας, διαφορᾶς μας σέ θέμα καθαρά ποιμαντικό, ἀφοῦ ὅλοι συμφωνοῦμε ὅτι ἡ Ἀλήθεια δέν ὑπηρετεῖται μέ παραποίηση τῆς ἀλήθειας!
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν φιλοξενία.
(Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη)


πηγή Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )