.

.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Lord’s Prayer in aramaic – Abun d’bashmayoAvvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh. Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh: ei-chana d’bish-maiya: ap b’ar-ah. Haw lan lakh-ma d’soonqa-nan yoo-mana. O’shwooq lan kho-bein: ei-chana d’ap kh’nan shwiq-qan l’khaya-ween. Oo’la te-ellan l’niss-yoona: il-la paç-çan min beesha. Mid-til de-di-lukh hai mal-choota oo khai-la oo tush-bookh-ta l’alam al-mein. Aa-meen.

Our Father which art in heaven

Hallowed be thy name

Thy Kingdom come

Thy will be done in earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil .

For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

vatopaidi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )