.

.

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

Τελικά Συμπεράσματα

Οι Νεοέλληνες υφίστανται παθητικά μιά Γενοκτονία, τήν οποία παρακολουθούν, όπως καί τά σήριαλ, από τηλεοράσεως. Η οποία τηλεόραση κατόρθωσε νά μετατρέψει έναν ολόκληρο λαό σέ θεατή τού Big Brother. Μιά ολόκληρη κυβέρνηση, ένα κράτος, σέ παίχτες τού Big Brother. Κατόρθωσε νά σταματήσει τήν ιστορία σέ τούτον τόν τόπο, πού αποτελεί τή κατοικία τής ιστορίας, καί νά τόν πείσει ότι η αναμονή τού τέλους, η πρόβλεψη τού νικητή, είναι πιό σημαντικά από τήν ζωή του τήν Ίδια. Κανείς Νεοέλλην δέν μπορεί νά κατανοήσει μέχρι στιγμής, ότι ο νικητής τά παίρνει όλα, χωρίς τήν θέλησή του. Ότι εμείς οι ίδιοι, τό κράτος, τό έθνος, τό Γένος, η Ιστορία του, ό πολιτισμός του, είμαστε τό βραβείο  τού νικητή. Διότι τό Ελληνικό Γένος έζησε πολλούς αιώνες χωρίς κράτος καί δέν μπορεί νά πιστέψει πώς τό παιδί πού δημιούργησε μέ τούς αγώνες του, τό κράτος, δέν είναι δικό του. Ότι είναι υϊοθετημένο μέ τήν βία καί ότι υπηρετεί τούς σκοπούς του όχι το λαό του.
Υπήρξε άλλο ένα προηγούμενο παθητικής Γενοκτονίας. Τού Εβραϊκού λαού από τούς Γερμανούς. Δέν μπόρεσαν ποτέ τους νά πιστέψουν πώς ο πολιτισμός, στόν οποίο έδωσαν τήν ψυχή τους, έκρυβε τόση βαρβαρότητα. Ότι ο πολιτισμός δέν μεταμορφώνει τήν βαρβαρότητα. Ότι ο γερμανικός πολιτισμός είναι ένδυμα φωτός. Καί παθητικά αφανίστηκαν.
Κανείς Νεοέλλην δέν μπορεί ακόμη νά πιστέψει πώς ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι ο Γερμανός. Αυτός πού άρπαξε ότι είναι δυνατόν νά μετακινηθεί από τήν πατρίδα του, τήν Κων/πολη, καί έφτιαξε τόν πολιτισμό πού επικρατεί σήμερα. Διότι μέ τόν πλούτο τής Κων/πόλεως εμφανίστηκε ξαφνικά η αναγέννηση καί οι βάρβαροι έκτισαν πόλεις καί ίδρυσαν πανεπιστήμια. Οι δυτικοί ιστορικοί περιγράφουν ως εξής αυτή τήνπερίοδο τής ιστορίας : "Στή δύση εμφανίστηκε ένας ξαφνικός πλούτος, αγνώστου προελεύσεως. Δέν προέκυψε από τήν παραγωγή της".
Ο ίδιος Γερμανός σήμερα, αφού άρπαξε όλα τά επί τής γής, επιστρέφει νά αρπάξει καί τήν ίδια τήν γή. Τό σώμα μας. Τήν δυνατότητα πράξεως πού μάς δίνει τό σώμα. Όχι γιά νά το κατακτήσει. Αλλά γιά νά τό εξαφανίσει. Κάι γύρω-τριγύρω από τον αντίχριστο, δρούν οι προφήτες του, οι οποίοι προσπαθούν νά μάς πείσουν πώς δέν χρειαζόμαστε σώμα, πώς φτάνει η ψυχή. Οι διάφοροι Ράμφοι, Γιανναράδες, Ζηζιούλες, η ίδια η διοίκηση τής εκκλησίας. Νά βλέπουμε τό μέλλον μας, νά μήν είμαστε προσκολλημένοι στό σώμα μας. Είναι μιά απλή σάρκα. Νά βλέπουμε τό μέλλον μας, τήν αμετάκλητη πορεία μας πρός τόν θάνατο. Άς απολαύσουμε όπως μπορεί καλύτερα ο καθένας μας. Καί η τεχνολογία τού γερμανικού πολιτισμού πολλαπλασιάζει τήν απόλαυση. Γιατί νά τον αρνηθούμε;
Κομμουνιστικές ιδεολογίες συνεχίζουν νά απαιτούν τήν ψυχή μας. Διότι τήν Πατρίδα μας, τό σώμα μας, πότε πολεμούν νά τό παραδώσουν στήν μητέρα Μόσχα, πότε στήν μητέρα Μέρκελ. Καί δέν πρέπει νά λησμονήσουμε ποτέ μας πώς ασώματοι είναι μόνον οι δαίμονες, καί μόνη τους επιθυμία είναι νά καταλάβουν τό σώμα μας.
Ό ίδιος Γερμανός σήμερα διεκδικεί νά πάρει πίσω, όλα όσα δημιούργησε διά μέσου τών αιώνων διαλύοντας τήν σοφία μας, τήν φιλοσοφία μας, τό πολίτευμά μας, τήν θεολογία μας. Τήν εικονική πραγματικότητα τήν οποία επινόησε. Καί θά ρουφήξει τό αίμα μας, τά σωθικά μας, σάν βρυκόλακας πού υπήρξε από πάντοτε.
ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ; Επαναλαμβάνει τό ίδιο ιστορικό λάθος πού οδήγησε στήν λεηλασία τής Αυτοκρατορίας από τούς σταυροφόρους. Ανοίγει καί τήν προδοτική κερκόπορτα, πού έβαλε οριστικό τέλος στόν πολιτισμό μας, καί τίς πύλες τής αγάπης στούς "αδελφούς χριστιανούς". Καί μέ ανοιχτές αγκαλιές μάς οδηγεί στήν οριστική πλάνη. Διότι υπηρετεί ήδη από χρόνους πολλούς δύο κυρίους. Διότι δέν κατόρθωσε ποτέ της νά εφαρμόσει τήν εντολή τού Κυρίου, στό κατά Λουκάν 16.
Δέν πρέπει νά υπηρετείτε δύο Κυρίους, μάς προειδοποίησε ο Κύριος. Δέν πρέπει νά ζητάτε από τόν κόσμο, ο οποίος ανήκει στόν πονηρό, ο οποίος είναι πονηρός, τά ίδια πού ζητάτε από Μένα. Δέν μπορείτε νά αποδεχθείτε τούς τρείς πειρασμούς πού εγώ αρνήθηκα καί νά νομίζετε πώς μπορείτε νά αποδεχθείτε καί Εμένα.
Δέν μπορείτε νά κοροϊδεύετε τόν εαυτό σας ότι τό πνεύμα όπου θέλει πνεί καί νά συγχέετε τόν Βουδισμό μέ τήν Εκκλησία. Όπως έκανε η γενηά τού ’30, τήν οποία θεωρείτε σημείο αναφοράς. Νά θεωρείτε τόν Βουδισμό τού Σερράρντ, Χριστιανισμό.
Άς δούμε ξανά αυτό τό λεπτό θέμα τής πλάνης περί τής οικονομίας τού Αγίου Πνεύματος. Μαξίμου τού Ομολογητού, Περί διαφόρων αποριών, Μερετάκης 14 Δ, σ.17. «Γιαυτό ενώ ήταν από τήν αρχή μονάδα, προχώρησε στήν δυάδα καί σταμάτησε ως τήν Τριάδα» (διά τούτο Μονάς απ’αρχής εις δυάδα κινηθείσα μέχρι Τριάδος έστη). Και πάλι «Εξ’αιτίας τού πλούτου της κινήθηκε από τήν Μονάδα, ξεπέρασε τήν δυάδα, επειδή είναι πάνω από τήν ύλη καί τή μορφή πού συνιστούν τά σώματα, καί εγκαταστάθηκε στά όρια τής Τριάδος εξαιτίας τής τελειότητός Της» (Μονάδος μέν κινηθείσης, διά τό πλούσιον δυάδος δέ υπερβαθείσης, υπερ γάρ τήν ύλην καί τό είδος, εξ ών τά σώματα, Τριάδος δέ ορισθείσης, διά τό τέλειον).
Και ο Άγιος Μάξιμος μάς εξηγεί. Ταυτόν γάρ εστίν υπερβαθήναι δυάδα καί μή στήναι μέχει δυάδος, καί πάλιν ορισθήναι Τριάδα καί μέχρι Τριάδος στήναι τής μονάδος τήν κίνησιν, εάν βεβαίως μοναρχία πιστεύουμε ουκ αφιλότιμον (όχι φτωχική, ασήμαντη) πού νά περιορίζεται σέ ένα πρόσωπο [όπως πρεσβεύει ο Ζηζιούλας καί ο Γιανναράς καί η οικουμενιστική αίρεση], ή πάλιν άτακτον, ως εις άπειρον χεομένην (διαχεόμενη), αλλά αυτήν πού είναι ομότιμος τριάς, φύσει Τριάς, Πατήρ καί Υϊός καί πνεύμα συνίστησιν Άγιον, τής οποίας πλούτος είναι η συμφυΐα καί τό ΕΝ έξαλμα τής λαμπρότητος (η κοινή τους φύση καί τό Ένα ανάβλυσμα τής λαμπρότητος).
Ούτε διαχέεται λοιπόν η Θεότης πάνω από αυτά, γιά νά μήν δεχθούμε πλήθος Θεών (ο πανθεϊσμός τού Σερράρντ), ούτε πάλι περιορίζεται μέσα σ’αυτά, γιά νά μήν κατακριθούμε γιά πενία θεότητος. Γιατί η Τριάδα είναι αληθινή Μονάδα, γιατί αυτή είναι η ουσία Της καί είναι αληθινή Τριάδα η Μονάδα, γιατί αυτή είναι η υπόστασή Της, επειδή είναι ΜΙΑ Θεότης μέ ουσία Μοναδική καί υπόσταση Τριαδική (υφισταμένη Τριαδικώς).
Καί προειδοποιεί ξανά τήν εκκλησία ο Κύριος : «Ο νόμος καί οι προφήται έως Ιωάννου. Από τότε η βασιλεία τού θεού ευαγγελίζεται, καί πας εις αυτήν βιάζεται» (Δέν περιμένει τά έσχατα).
Όμως «υμείς εστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον τών ανθρώπων, ο δέ θεός γινώσκει τάς καρδίας υμών, ότι τό εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον τού θεού».
Η αγαπολογία λοιπόν καταστρέφει τήν πίστη μας καί η παντοδυναμία τού θεού, η οποία δεν θά μάς αφήσει νά χαθούμε, καταστρέφει τό φρόνημά μας. Ο Κύριος μάς καλεί νά γίνουμε φίλοι τού κόσμου, νά τόν βοηθούμε, νά τόν συμβουλεύουμε νά γλιτώνει όσο μπορεί από τίς παγίδες τού πονηρού, νά είμαστε οι άγιοι τού κόσμου, στόν κόσμο. Όπως μάς τό δίδαξαν σήμερα ο Πορφύριος, ο Παΐσιος ... Δέν μιλήσαμε ποτέ γιά τόν Χριστό, είπαν, γιατί κανείς δέν μάς τό ζήτησε. Μάς ζητούσανν μόνο τά τού εαυτού τους. Άν δέν μάς εμπιστευθούν οι άνθρωποι, λέει ο Κύριος, πώς θά μάς εμπιστευθεί τήν Βασιλεία Του;
Καί ο Κύριος συνεχίζει: «πάς ο απολύων τήν γυναίκα αυτού καί γαμών ετέραν μοιχεύει καί πάς ο απολελυμένην από ανδρός γαμών, μοιχεύει»
Ακριβώς όπως ο Βαρθολομαίος πού ετοιμάζει τόν γάμο τής ορθοδοξίας μέ τον παπισμό, ο οποίος απέλυσε τόν Κύριο.
Όπως τό έργαψε υπέροχα ο Παΐσιος : «Όπως φαίνεται, αγάπησε μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος Μητέρα μας δεν του κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )