.

.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ


ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ποιός θά τό περίμενε στ’αλήθεια, τό ιερό Γερόντιο τής παραθρησκευτικής οργανώσεως τού Καντιώτη, ο Σωτηρόπουλος, ότι θά έφτανε τή δόξα τού Άρειου καί τού Νεστόριου. Ότι αυτός ο αναιδέστατος θα «ταπείνωνε» τόσο πολύ τήν Θεοτόκο. Διότι σύμφωνα μέ τίς θεωρίες του η Παναγία μας δέν είναι Θεοτόκος. Καί ο Ιησούς Χριστός δέν είναι Θεάνθρωπος, ο Σωτήρας μας. «Tὸ Σῶμα καὶ τὸ Aἷμα τοῦ Xριστοῦ εἶνε στοιχεῖα κτιστά, δημιουργημένα, ὄχι ἄκτιστα». Ο ΑΘΕΟΦΟΒΟΣ. Εδώ αποκαλύπτεται η κενοδοξία μιάς ολόκληρης ζωής. Ό,τι έχει συγκεντρωθεί στή ζωή, η κενοδοξία τούς δίνει μιά καί τά γκρεμίζει.

Από τήν Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο υπάρχει η φράση : «Εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως». Η ανθρώπινη φύση ως ανυπόστατη υπήρξε στήν υπόσταση τού Λόγου καί έγινε καί αυτή φύση Του, όπως είναι η Θεότης. Ιωάν. Δαμασκηνού Έκδ. Ακρ. Ορθ. Πίστεως, 3.,11 PG 94, 1024 AB.

Η ανθρώπινη φύση, τήν οποία προσέλαβε ο Λόγος, δέν είναι ιδιοσύστατη υπόσταση, υφιστάμενη καθ’εαυτή. Έχει ως υπόσταση από τήν αρχή τής πρόσληψής της στή μήτρα τής Παναγίας τήν υπόσταση τού Λόγου. Έτσι οι δύο φύσεις δέν κάνουν δύο πρόσωπα ή δύο Υϊούς, ένας είναι ο Υϊός, τού Πατέρα πού είναι γέννημα αΐδιο καί ο ίδιος γίνεται μέ την πρόσληψη τής ανθρώπινης φύσης Υϊός τής Παναγίας. Υπάρχει μία υπόσταση πού είναι φορέας δύο φύσεων. Η ένωση τούτη καλείται υποστατική. Σέ αντίθεση μέ τήν ένωση τών δύο υποστάσεων κατά τον Νεστόριο η οποία έγινε σέ μιά σχέση συνάφειας, ηθικής καί βουλητικής. Ματσούκας Δογματική Τόμος 2 σελ 263.

Η πνευματική όρασις είναι η θεωρία.

Καί όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο φίλος Οδυσσέας, τό Σώμα καί τό Αίμα τού Κυρίου είναι Άκτιστα : "Πως θειου Σωματος και Αιματος, ο πηλος μετεχω και αφθαρτοποιουμαι;"."οις ζωουται και θεουται πας ο τρωγων σε και πινων εξ ειλικρινους καρδιας", "Θεου το σωμα και θεοι με και τρεφει, θεοι το πνευμα, τον δε νουν τρεφει ξενως".

Ο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ! Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ! ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΣΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΓΕΙ.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )