.

.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Σοβαρότατη παράβαση των Ιερών Κανόνων


Ό εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μό­σχας πού επισκέπτεται διάφορες χώρες ως υπουργός των εξωτερικών της Ρωσικής Εκκλησίας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ π. Ιλαρίων έκαμε πρόσφατα μερικές δηλώσεις πού μας παραξένεψαν. Είπε δη­λαδή ότι εμείς στη Ρωσία «άναγνωρίζομε στην πράξη τα Μυστήρια των παπικών, και αν ένας παπικός κληρικός προσέλθει στην Ορθοδοξία, τον δεχόμαστε ως κληρικό».

Εάν οι δηλώσεις του αυτές έχουν αποδο­θεί σωστά, ερωτούμε τον ως άνω Μητροπολίτη: Αγνοεί ότι οι παπικοί είναι αιρετικοί; Αγνοεί επίσης τί ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες; Άγιοι της Εκκλησίας μας όπως ό Μέγας Φώτιος, ό Γρηγόριος Παλαμάς, ό Μάρκος Ευγενικός, ό Κοσμάς Αιτωλός, ό Νικόδη­μος Αγιορείτης, ό Ιουστίνος Πόποβιτς έ­χουν χαρακτηρίσει τούς παπικούς ως αιρε­τικούς. Αλλά και οι Πατριάρχες της Ανατολής (Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρεί­ας, Ιεροσολύμων, Αντιοχείας) με τις περί αυτούς Συνόδους επανειλημμένως μέσα στους αιώνες εξέδωσαν εγκυκλίους, στις όποιες καταγράφουν πρώτους μεταξύ των συγχρόνων τους αιρετικών τούς παπικούς.

Αιώνιο φρόνημα της Ορθοδόξου Εκκλη­σίας είναι ότι οι παπικοί είναι αιρετικοί, διότι έχουν προσθέσει δόγματα πού δεν βα­σίζονται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Για όλους δε τούς αιρετικούς, όπως έχουν καθορίσει ή Β' και ή Πενθέκτη Οικουμενικές Σύνοδοι (Ζ' και ME' κανόνες αντίστοιχα), ισχύει ή ίδια τακτική. Δεν γί­νονται δεκτοί ως κληρικοί όσοι από αυ­τούς προσέρχονται στην 'Ορθοδοξία. Αυτό ορίζουν οι ιεροί Κανόνες.

Ή Ρωσική Εκκλησία από την εποχή του Κομμουνισμού βαρύνεται με πολλά ανοίγματα ως προς τα «Μυστήρια» των πα­πικών και δεν ορθοτομεί ως προς αυτό.

Να προσθέσουμε ότι ή Ρωσική Εκκλη­σία, πού υπέφερε επί εβδομήντα χρόνια λόγω της μεγάλης κοσμικότητας πού είχε προηγηθεί του Κομμουνισμού, κινδυνεύει τώρα από άλλη κοσμικότητα- από τη χλιδή και από την τάση επιδείξεως και επι­βολής σ' όλη την Ορθοδοξία και προ­πάντων από την παναίρεση του οικουμενισμού.


«Ο ΣΩΤΗΡ» 1-07-२०११
aktines.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )