.

.

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Κυριακὴ τῆς συγχωρήσεως, Κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ἀντωνίου Sourozh (+)
Κήρυγμα του Μητροπολίτη Αντώνιου Sourozh την Κυριακή της Συγχώρεσης, Μάρτιος 2000.

Word of Metropolitan Anthony on Forgiveness Sunday, March 2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )