.

.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Πλούτος και Φτώχεια

τεστ φτωχιασ1
τεστ φωτψ2
τεστ φτωχι3
τεστ φτωχιασ4
τεστ φτωχια5
τεστ φτωχια6
τεστ φτωχια 7
τεστ φτωχια8
τεστ φτωχια9
τσετ φτωχ10

«οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι· πάνταἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4, 12-13).
Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αφθονία. Έχω μάθει ν’  αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση: και να είμαι χορτάτος και ναπεινώ, και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. 

diakonima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )