.

.

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΡΜΟΖΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ


 

Απολυτίκιον. Ήχος α΄. Tης ερήμου πολίτης.Συνόδου σφαλλομένης παριδόντες κελεύσματα, 

 τη αιρετικων εγκολπώσει, αγνοήσωμεν απάντες.

 Πατέρων ταις χορείαις ιερών
 ημείς ακολουθούντες ακλινώς, 

ων της θείας συναυλίας ενωτισθέντες, 

 φαιδρυνθώμεν βοώντες, δόξα τω αγιάσαντι υμάς,

 δόξα των ενισχύσαντι, 

δόξα τω εδραιώσαντι δι’ υμών Πίστιν την Ορθόδοξον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )