.

.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Από την Άλωση στην Ανάσταση


  Στίς 27 Μαΐου το 2014, στό ερό Κοινόβιο το σίου Νικοδήμου πραγματοποιήθηκε, πως κάθε χρόνο, κδήλωση γιά τήν πέτειο τς λωσης τς Πόλης. ταν να ερό Μνημόσυνο φιερωμένο στή μνήμη τν προγόνων μας. Μιά πότιση φόρου τιμς πρός λους κείνους πού θυσιάσθηκαν πέρ Πίστεως καί Πατρίδος στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς λησμόνητες πατρίδες τς Ρωμιοσύνης κατά τήν μακρόχρονη πορεία το μαρτυρικο Γένους μας.
Πρτα «συναντηθήκαμε» μέ τούς θάνατους νεκρούς μας μέσα στό Μυστήριο τς θείας Λειτουργίας.
Στή συνέχεια «νάψαμε» να κερί στή μνήμη τους μέ τό ερό Μνημόσυνο πού τελέσαμε.
Καί στερα συγκεντρωθήκαμε στό ρχονταρίκι νά κούσουμε πό τόν προσκεκλημένο μιλητή κάτι σχετικό μέ τήν μέρα, μέ σκοπό νά συντηρήσουμε τήν στορική μνήμη μας. Γιά νά διατηρήσουμε σβηστη μέσα μας τήν λπίδα γιά τήν νάσταση το Γένους μας. Γιά νά κπληρώσουμε σως τσι να φειλόμενο χρέος πέναντι στίς ψυχές τν προγόνων μας…

Καί πράγματι, μέσα στήν ζοφερή περιρρέουσα τμόσφαιρα τν μερν μας, που τά πάντα λειτουργον θέλοντας θαρρες νά μς ποτάξουν στήν πελπισία, μιλία το κ. Νικολάου Χειλαδάκη ρθε σάν νας ζείδωρος νεμος, πού φύσηξε πό τήν πέναντι χθη το Αγαίου καί φθασε ς δ. νας νεμος λπίδας, πού χησε σάν «φωνή αρας λεπτς» καί χαΐδεψε εχάριστα τά ατιά μας. Μιά φωνή ασιοδοξίας πού ρθε νά ναθερμάνει τήν ποσταμένη λπίδα το Γένους μας καί νά δώσει ξανά φτερά στά ποκαμωμένα νειρα τς φυλς μας…
Πρωτοτύπησε φετινός μιλητής. Δέν στάθηκε τόσο στά γεγονότα το παρελθόντος (λίγο-πολύ γνωστά) πού δήγησαν στήν λωση τς Πόλης. στίασε κυρίως τήν προσοχή το κροατηρίου του (πού τόν παρακολουθοσε μέ διάπτωτο νδιαφέρον), σέ τρέχουσες καθημερινές ξελίξεις καί γεγονότα, τά ποα γιά λόγους σκοπιμότητας δέν βλέπουν συνήθως τό φς τς δημοσιότητας καί δέν γίνονται ερέως γνωστά! κ. Χειλαδάκης, ς δημοσιογράφος καί συγγραφέας καί χοντας πίσης –ς τουρκολόγος– φόδιο τήν πολύ καλή γνώση τς τουρκικς γλώσσας, παρουσίασε στούς κροατές του (μέ τήν μιλία του καί τήν προβολή ποκλειστικν βιντεοταινιν), μιά εκόνα
τς σύγχρονης Τουρκίας. πισταμένη καί καθημερινή παρακολούθηση λων τν ξελίξεων στή γειτονική χώρα κ μέρους το κ. Χειλαδάκη, το δωσαν τό δικαίωμα νά μιλήσει γιά μιά Τουρκία ποία, σήμερα, ζε μέσα στήν νασφάλεια καί τόν φόβο πικείμενων ξελίξεων πού θά χουν ς μεση συνέπεια τήν δια τήν παρξή της! Μις Τουρκίας, ποία μέ φορμή κάποια ποκαλυπτικά σημεα πού συνέβησαν καί συμβαίνουν μέσα στόν ναό τς γίας Σοφίας λλά καί κάποιων νέων δεδομένων –σέ πολιτικό καί κοινωνικό πίπεδο– , πού ρχίζουν νά διαμορφώνονται στό σωτερικό τς χώρας τόν τελευταο καιρό, ζε μέ τό γχος μις πικείμενης διάλυσής της! Τουρκία εναι σήμερα να φαίστειο πού νά πσα στιγμή μπορε νά κραγε, τόνισε χαρακτηριστικά κ. Χειλαδάκης…
Στήν μιλία του στόσο κ. Χειλαδάκης πεσήμανε παράλληλα τι πάρχει κάτι πού πρέπει νά μς νησυχε. πικίνδυνη φαιστειώδης κατάσταση πού πικρατε σήμερα στή χώρα ατή, μπορε κάποια στιγμή νά κτονωθε μέ ποδέκτη τόν πιό δύναμο γείτονα πού βρίσκεται δίπλα της. Καί γείτονας ατός εναι λλάδα… (δ καί πολλά χρόνια πάρχει νας κήρυχτος πόλεμος λλάδας– Τουρκίας, μοναδικός στά παγκόσμια στορικά χρονικά, μέ τίς καθημερινές καί λλεπάλληλες εροπορικές μπλοκές καί ερομαχίες μέ τούς Τούρκους στό Αγαο!!!).
λήθεια εναι τι βρισκόμαστε σέ μιά πολύ κρίσιμη στορική περίοδο. λληνισμός καί ρθοδοξία κινδυνεύουν μεσα!! ν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν κατάσταση, ν δέν ντιδράσουμε, ν θά καταρρέουν κενοι στήν λλη πλευρά το Αγαίου, μες θά θρηνομε τήν δεύτερη Κωνσταντινούπολη!! κκλησία εναι τό τελευταο χυρό νάντια στήν παγκοσμιοποίηση –επε– καί ατό τό χυρό θέλουν νά τό ξουδετερώσουν!!
Πιστεύω μως–κατέληξε τόν λόγο του κ. Χειλαδάκης– ατό τό πολύ λπιδοφόρο πού επε π. Παΐσιος, ταν τόν ρώτησαν γιά τό μέλλον τς χώρας μας καί γιά τή Νέα Τάξη πραγμάτων. Εχε πε: «χουν ατοί τά σχέδιά τους, λλά χει καί Θεός τά δικά Του»…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15ος21ος ΑΙΩΝΑΣ
πό τήν λωση στήν νάσταση!
(Παρατίθενται δ περιληπτικά τά κυριότερα σημεα τς μιλίας το κ. Νικολάου Χειλαδάκη ποία πραγματοποιήθηκε στίς 27 Μαΐου το 2014 στό ερό Κοινόβιο. Ο ναφορές το μιλητ στηρίζονται σχεδόν ποκλειστικά σέ τουρκικές πηγές καί δημοσιεύματα)
.         νας πολύ γνωστός Τορκος στορικός, Halik Inalcik, σέ πρόσφατο δημοσίευμά του ναφορικά μέ τήν λωση τς Κωνσταντινούπολης (29 Μαΐου 1453), κανε τήν ξς χαρακτηριστική παρατήρηση: Κατά τή διάρκεια τς πολιορκίας τς Πόλης καί κατά τήν νάπαυλα τν μαχν, πολλοί στρατιτες το Σουλτάνου πήγαιναν κάτω πό τά τείχη καί συζητοσαν μέ τούς μυνομένους πού βρίσκονταν στίς πάλξεις. γλσσα στήν ποία διεξαγόταν συζήτηση ταν λληνική!! Ατό σήμαινε τι τόσο ο πιτιθέμενοι (ο στρατιτες το Σουλτάνου, ο γενίτσαροι) σο καί ο μυνόμενοι σαν λληνικς καταγωγς!!! Ο πιτιθέμενοι κάτω πό τά τείχη παρακαλοσαν
τούς μυνομένους νά παραδοθον γιά νά σταματήσει αματοχυσία!!
.              
ωσήφ Βρυέννιος ( πνευματικός πατέρας το γίου Μάρκου το Εγενικο) εχε προφητεύσει τήν πτώση τς Κωνσταντινούπολης. Το πέβαλαν τό ρώτημα, γιατί ραγε Θεός νά πιτρέψει νά γίνει να τόσο μεγάλο κακό. Δέν πρχαν στω δέκα εσεβες νθρωποι, ο προσευχές τν ποίων θά πέτρεπαν τήν καταστροφή; Καί κενος πάντησε τά ξς: πρχαν πολλοί εσεβες, λλά δυστυχς δέν καναν τίποτα. Εχαν ταυτιστε μέ τήν θρησκευτική ποστασία τς ποχς–τήν ποία, δυστυχς, πως τόνισε μιλητής, τήν ξαναζομε καί σήμερα! τελευταία Λειτουργία στόν ναό τς γίας Σοφίας γινε, χι πό ρθόδοξο πίσκοπο, λλά πό ναν καρδινάλιο! Κωνσταντινούπολη προδόθηκε! πό τό να μέρος σαν ο λληνες ξωμότες πού εχαν προσχωρήσει στόν Μωάμεθ καί τό σλάμ, καί πό τό λλο μέρος σαν ο Δυτικόφιλοι πού εχαν προσχωρήσει στόν Πάπα! Ατή διπλή προδοσία ταν ατία γιά τήν ποία πεσε Κωνσταντινούπολη! Καί δυστυχς στορία παναλαμβάνεται καί σήμερα μέ τραγικές συνέπειες…

( μιλητής στό σημεο ατό τόνισε τι παρόλη τήν ζοφερή κατάσταση τν μερν μας, μιά καινούργια νάσταση τς ρθοδοξίας ρχεται στήν λλη πλευρά το Αγαίου, πρόβλεψη τήν ποία στηρίζει στά παρακάτω γεγονότα:
.               Στίς 28 ανουαρίου το 2014, σ’ να τζαμί ξω πό τήν Κωνσταντινούπολη, νας μάμης ρχισε νά διαβάζει τό Κοράνι. Τήν ρα κείνη ποκαλύφθηκε στόν τρολο –γιατί τό τζαμί ταν κκλησία– εκόνα το Παντοκράτορα!! Τό γεγονός ατό –ποτυπωμένο σέ φωτογραφία– ντυπωσίασε πολύ τούς Τούρκους πού βλεπαν ναν χότζα νά διαβάζει τό Κοράνι καί πάνω πό τό κεφάλι του νά δεσπόζει Παντοκράτωρ ησος Χριστός!!
.           Τόν
ανουάριο το 2012, μιά πό τίς μεγαλύτερες τουρκικές φημερίδες, Sabah, κανε να ντυπωσιακό φιέρωμα γιά τόν ναό τς γίας Σοφίας. Σ’ ατό τό δημοσίευμα γινόταν ναφορά στόν κρυμμένο Πατριάρχη πού βρίσκεται μέσα στήν γία Σοφία! (Πρόκειται γιά ναν θρλο πού τόν ναφέρουν ο διοι ο μουσουλμάνοι καί φαίνεται νά μοιάζει μέ τόν λληνικό θρλο, τόν σχετικό μέ τόν ερέα, ποος τελοσε τήν θεία Λειτουργία κατά τή στιγμή πού εσέβαλαν ο θωμανοί μέσα στόν ναό. Τότε κενος, μαζί μέ τά Τίμια Δρα, μπκε μέσα σέ μιά μυστική πύλη, ποία παραμένει κτοτε ρμητικά κλειστή…). Κάθε χρόνο, ναφέρει Sabah, στήν νάσταση τν χριστιανν –καί δ εναι τό συγκλονιστικό– ξω πό τήν πύλη ατή μφανίζονται κόκκινα αγά!!!
Χειλαδάκης- άλωση (1).          
θρλος συμπληρώνεται πό τήν προφητεία πού φοβίζει πολύ τούς Τούρκους, πώς ταν πύλη ατή κάποτε νοίξει, τότε στόν ναό θά κουστον ξανά χριστιανικές ψαλμωδίες!!! Καί μόνο στήν δέα τι πύλη θά νοίξει, ατό εναι κάτι πού δημιουργε μεγάλο τρόμο στούς Τούρκους! (Ατός εναι καί λόγος γιά τόν ποο τό τουρκικό κατεστημένο προσπαθε σήμερα–νεκα τς μεγάλης νασφάλειας πού τό διακατέχει– νά μετατρέψει ξανά τόν ναό σέ μουσουλμανικό τέμενος!).  δια φημερίδα ναφέρει πίσης τι μεγάλο δέος χει προκαλέσει στούς Τούρκους καί ποκάλυψη ψηφιδωτν το ναο (πού σαν ς τώρα καλυμμένοι μέ σοβά), πως γιά παράδειγμα ψηφιδωτή εκόνα μέ τόν Χριστό πού χει στά δεξιά τήν Μητέρα Του τήν Παναγία καί στά ριστερά Του τόν ωάννη τόν Πρόδρομο. Τό ψηφιδωτό ατό ο Τορκοι τό χαρακτήρισαν «μωσαϊκό τς ποκάλυψης» καί συμβολισμός ατός φαίνεται νά χει τεράστια σχατολογική σημασία…
.          
κενο μως πού συνετάραξε πραγματικά τούς Τούρκους ταν ατό πού συνέβη στίς 24 ουλίου το 2009. Πρόκειται γιά τό ντυπωσιακό γεγονός τς μφάνισης το γγέλου τς γίας Σοφίας (φημερίδα «Χουριέτ»). Τό καλοκαίρι κενο γίνονταν κάποιες ργασίες στά ψηφιδωτά το τρούλου τς γίας Σοφίας. Τό πόγευμα τς μέρας ατς κάποιες κτνες το λιου πεσαν στό συγκεκριμένο σημεο τν ργασιν καί τότε μφανίστηκε μιά, πραγματικά, πιβλητικότατη καί καταπληκτική μορφή νός γγέλου, νός Σεραφίμ, ποία δέσποζε πάνω στόν τρολο!
.          
πίλογος τς καταπληκτικς ατς πόθεσης γράφτηκε στίς 16 Αγούστου το 2009, ταν νας πολύ γνωστός Τορκος πολιτικός, λμάν Κουρτουλμούς, σέ μιά μιλία του πού κανε σέ να κλειστό στάδιο τς Κωνσταντινούπολης, ναφερόμενος στήν ποκάλυψη το γγέλου τς γίας Σοφίας δήλωσε τι ποκάλυψη ατή ταν να προμήνυμα –σέ συνδυασμό μέ τίς ξελίξεις γενικότερα τς ερύτερης περιοχς– γιά τόν τελικό διαμελισμό καί τήν ριστική κατάρρευση τς σύγχρονης Τουρκίας!! Κουρτουλμούς τόνισε τι, τό γεγονός ατό το ξαπτέρυγου γγέλου, πως μφανίστηκε στόν τρολο τς γίας Σοφίας, θά πρέπει νά μς βάλει σέ μεγάλη νησυχία, καί ν δέν λάβουμε τά παραίτητα μέτρα, θά δομε πολύ τραγικές στιγμές γιά τό μέλλον τς Κωνσταντινούπολης!!
.           Στίς 6
ανουαρίου το 2014, Τορκος ρθρογράφος Χασάν Γκιουλέν Καχραμάν (φημερίδα Sabah) τόνισε σέ δημοσίευμά του τι τά ψηφιδωτά πού μφανίζονται στήν για-Σοφιά δείχνουν τήν ναγκαιότητα πιστροφς τς Κωνσταντινούπολης στή βυζαντινή κληρονομιά της! Καί τό πιό ντυπωσιακό: Πρότεινε, σάν πρτο σημαντικό βμα, νά φαιρεθον λοι ο σοβάδες μέ τούς ποίους εχαν καλυφθε τά ψηφιδωτά καί τά μωσαϊκά το ναο μετά τήν λωση τς Πόλης!! ( πεικόνιση εκόνων καί γίων θεωρεται, ς γνωστόν, θανάσιμη μαρτία γιά τό σλάμ. Παρ’ λα ατά διος τόλμησε καί τό πρότεινε πίσημα!).
Χειλαδάκης- άλωση (2).           νας λλος δημοσιογράφος (Hincal Ulun) τς διας φημερίδας, πικαλούμενος ναν πό τούς μεγαλύτερους Τούρκους βυζαντινολόγους, τόν Radi Dikici ( ποος χει γράψει πολλά βιβλία σχετικά μέ τό Βυζάντιο), στίς 23 Μαρτίου το 2014 δημοσίευσε να ρθρο μέ τόν τίτλο: «Μέσα στήν γία Σοφία “κρύβεται” Τίμιος Σταυρός το ησο Χριστο». γία λένη, ς γνωστόν, μετά τήν ερεση το Τιμίου Σταυρο, μετέφερε να μεγάλο τμμα του πό τά εροσόλυμα στήν Κωνσταντινούπολη. Μέχρι τό 1204, πως ναφέρουν στορικές πηγές τίς ποες ποστηρίζει Τορκος στορικός, Τίμιος Σταυρός βρισκόταν σ’ να συγκεκριμένο σημεο μέσα στό σωτερικό το ναο τς γίας Σοφίας. ταν ο Σταυροφόροι κατέλαβαν τήν Κωνσταντινούπολη –λλη ποφράδα μέρα γιά τόν λληνισμό καί τήν ρθοδοξία– ρισμένοι ερες καί κάποιοι βυζαντινοί ξιωματοχοι τόν κρυψαν σέ κάποιο μυστικό μέρος γιά νά μήν τόν βρον καί τόν ρπάξουν ο Φράγκοι. Κι ν Κωνσταντινούπολη τελοσε πό φραγκική κατοχή γιά περισσότερο πό πενήντα χρόνια, κενοι πού γνώριζαν τό μυστικό, ετε πέθαναν ετε χάθηκαν κάτω πό λλες συνθκες. Τό μυστικό μως παρέμεινε… μυστικό! Τό κρατάει, πτασφράγιστο κόμη, καί τό γνωρίζει μόνο δια για-Σοφιά! Καί μέρα κατά τήν ποία θά ποκαλυφθε Τίμιος Σταυρός, ατό θά σημάνει τό τέλος–θά εναι δηλαδή τά σχατα– γιά να τεχνητό κράτος, (δηλ. Τουρκία) πού τό δρυσε Μουσταφ Κεμάλ, πατέρας τς θνοκάθαρσης τς Μ. σίας, σφαγέας κατομμυρίων λλήνων, ρμενίων, σσυρίων καί ράβων Χριστιανν!!!
.           Τό
γχος στόσο τς σύγχρονης Τουρκίας γιά τήν πικείμενη διάλυσή της ρχίζει πλέον νά κφράζεται καί πό πίσημα χείλη! μεγάλος Τορκος στορικός Halik Inalcik (να πολύ σεβαστό πρόσωπο πού χαίρει μεγάλης κτιμήσεως στήν Τουρκία) στίς 8 Μαρτίου το 2014 δημοσίευσε να ρθρο πού δημιούργησε τρομερή ασθηση καί συγκλόνισε τή χώρα. Προειδοποιοσε τούς Τούρκους καί τούς συμβούλευε ταυτοχρόνως νά μήν φησυχάζουν, διότι τά γεγονότα τς Κριμαίας χουν ς κύριο στόχο τήν κάθοδο τν Ρώσσων στήν Κωνσταντινούπολη καί τά Στενά (δ βέβαια νακαλε κανείς στή μνήμη του τήν σχετική προφητεία το π. Παϊσίου!), καί πεσήμανε τόν μεγάλο κίνδυνο πού διατρέχει σήμερα Τουρκία πό τίς ξελίξεις στήν Οκρανία. οκρανική κρίση, πεστήριξε, χει ς βασικό στόχο τήν δια τήν Τουρκία καί τήν παρουσία τς Τουρκίας στή Μαύρη Θάλασσα. βασικός στόχος τν Ρώσσων εναι Κωνσταντινούπολη καί Βόσπορος–τό παλιό νειρο τν Ρώσσων– διότι καί γεωπολιτικά καί γεωστρατηγικά Ρωσσία χει νάγκη τν Στενν. (Μετά τά γεγονότα τς Οκρανίας καί τς Κριμαίας χει ρχίσει δη μιά ντονη ντιπαράθεση στή Μαύρη Θάλασσα μεταξύ το ρωσσικο καί το τουρκικο παράγοντα).
.           Γιά τή διάλυση τ
ς Τουρκίας ρχίζουν πλέον νά μιλον νοιχτά καί μερικανοί ξιωματοχοι. Στίς 15 Μαρτίου το 2014 (φημερίδα «Τζουχμουριέτ») δύο πρώην πρέσβεις τς μερικς στήν Τουρκία (ο πιό ριστα νημερωμένοι γιά τά τουρκικά πράγματα) νέφεραν τι Τουρκία στούς πόμενους μνες θά ντιμετωπίσει μιά φοβερή κρίση! Δεδομένης τς κρισιμότατης (στίς 10 Αγούστου το 2014) κλογς–γιά πρώτη φορά πό τόν λαό– Τούρκου προέδρου, θεωρον ναπόφευκτη τήν πτώση το ρτογάν (πού εναι κυριότερος ποψήφιος), τήν ναρξη τρομερν ταραχν στό σωτερικό τς Τουρκίας καί τήν πολύ πιθανή, ν συνεχεί, διάλυσή της!! Τό ντυπωσιακό εναι τι τήν θεωρία ατή τήν ποστηρίζει καί διος ντιπρόεδρος τς κυβέρνησης ρτογάν, ποος στίς 19 Μαρτίου το 2014 προέβλεψε (μέ βάση τά γεγονότα πού ξελίσσονται στήν Τουρκία) τι χώρα θά δηγηθε σέ ναν αματηρό μφύλιο πόλεμο πού θά χει μεσες συνέπειες γιά τή συνοχή καί τήν νότητα λλά καί γιά τήν δια τήν παρξη τς Τουρκίας…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )